Teresa Rautapää

Vaaliteemani

Unelmat on tehty toteutettaviksi. Tervetuloa tutustumaan unelmiini toimeliaasta tulevaisuudesta! Ja kun puhun unelmistani, tarkoitan tietenkin eduskuntavaaliteemojani. Tiedäthän, että Rautapää on liikkeellä myös Facebookissa ja Instagramissa?

Voit äänestää minua eduskuntavaaleissa Hämeen vaalipiirissä sunnuntaina 2.4.2023 tai ennakkoon 22.–28.3.2023.

Unelmoin kestävästä kansantaloudesta

Kansantalouden haasteet ovat moninaisia, ja yksittäistä lääkettä ongelmiin ei ole. Yhtäältä ikääntyminen ja samalla vaatimukset palveluiden parantamisesta ovat pidemmän päälle mahdoton yhtälö, jos ei samalla mietitä, miten palveluita voidaan tuottaa uusilla tavoilla. Toisaalta työllisyysasteen nostamisesta puhuttaessa tulee mahdollistaa työpaikkojen riittävä syntyminen yksityiselle sektorille – erityisesti korkean teknologian ja osaamisen pariin.

Nykyinen hallitus on surkeasti epäonnistunut valtion menojen priorisoimisessa. Tuntuu, että jokainen pienikin ongelma on ratkaistu niin, että kaikki osapuolet ovat saaneet haluamansa avoimesta sekkivihkosta.

Suomi on velkaantuneempi kuin koskaan. Lainaa on nostettu kestämättömän paljon. Yhteiskunnan vastuutaakkaa on kasvatettu. Tästä toimintatavasta on päästävä eroon seuraavalla hallituskaudella. Menoja on kyettävä priorisoimaan.

Suomen on panostettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen – ja sitä kautta luotava entistä paremmat edellytykset korkean osaamisen työpaikkojen syntyyn.

Kun mietitään, mitä menoja on mahdollista karsia, on tutkittava kriittisesti niitä tehtäviä, joita valtio määrää kunnille. Sen lisäksi on löydettävä uusia tapoja tuottaa enemmän palveluita samalla rahalla. Muun muassa potilaskäyntien määrä per lääkäri on laskenut viimeisen 20 vuoden aikana merkittävästi yhteiskunnan digitalisoitumisesta huolimatta. Palveluiden toteuttamiseen on varmasti tapoja, joilla veronmaksajat saavat samoilla verorahoilla entistä enemmän.

Suomalaisia ei voida verottaa näännyksiin. Jokaisella on oltava mahdollisuus unelmointiin – ja rahaa unelmien toteuttamiseen.

Kuule lisää unelmastani.

Unelmoin innostavasta koulutusjärjestelmästä

Unelmieni koulussa opettajat saavat opettaa ja oppilaat saavat oppia – ei mitään sen ihmeellisempää.

Viimeisimmät opetussisältöjä, monialaista työtä ja byrokratiaa lisänneet koulutusjärjestelmäuudistukset sekä perus- että toisella asteella ovat vieneet aikaa perustyöltä ja perustaitojen hallinnalta.

Yksi keskisimmistä ja tärkeimmistä uudistuksista on ollut opetuksen tuen järjestelmä ja inkluusio – siis erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroiminen yleisopetuksen ryhmiin – jotka tuotiin suomalaiskouluihin useimmiten ilman lisäresursseja.

Samaan aikaan digitalisaatio ujuttautui vaivihkaa osaksi sekä suomalaiskoulua että koko yhteiskuntaa – ja lukuharrastus hiipui.

Suomen koulutusjärjestelmässä lukemiselle ja lukutaidolle ei ole annettu riittävästi arvoa. Sen sijaan jatkuva muutosvimma on johtanut uudistuksesta toiseen, ennen kuin edellisten toimien vaikutuksia on ehditty arvioida.

Peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Suomalaista peruskoulua koskevassa keskustelussa on silti kysyttävä: Olisiko kuitenkin syytä jarruttaa, jotta ehtisi peruutuspeilistä katsoa, mikä entisessä oli paremmin? Voisiko vanhaa osittain edelleen vaalia nykykoulussa?

Lisäresurssit toisivat varmasti kaivattua helpotusta, mutten usko rahan ratkaisevan ongelmaa. On ajateltava, mitä voidaan tehdä toisin. Mitä aiemmin on tehty oikein? Miten se oikein tehty päivitettäisiin nykyaikaan? Ennallistetaan – ei uudisteta!

Kuule lisää unelmastani.

Unelmoin elinvoimaisesta kotiseudusta

Hämeen, erityisesti Päijät-Hämeen ja Lahden seudun, ongelmana ovat jo pitkään olleet liian matala koulutustaso sekä korkeat työttömyysluvut. Koulutustason nosto ja erityisesti koulutetun työvoiman pysyminen alueella ovat avain menestykseen tulevaisuudessa. Tässä auttavat merkittävästi esimerkiksi LUT-yliopiston panostukset Lahden kampukseen sekä jo alkaneet ja alkavat kandidaatti- ja maisteritason ohjelmat Lahdessa. Olisi hienoa saada Lahdessa koulunsa käyvät myös pysymään valmistumisensa jälkeen seudulla ja sitä kautta edesauttamaan elinvoiman kasvattamisessa. Katso videoni, ennen kuin jatkat lukemista.

Yksi olennainen osa Lahden tulevaisuudenmenestystarinaa on sijainti. Lahti on riittävän lähellä pääkaupunkiseutua, jotta täältä on mahdollista käydä jopa päivittäin siellä töissä. Onkin pidettävä tarkasti huolta siitä, että Lahden saavutettavuus ei heikkene tulevaisuudessa. Kaukoliikennejunien kulku oikorataa pitkin mahdollistaa paremman saavutettavuuden verrattuna tilanteeseen, jossa olisimme vain lähijunaliikenteen varassa. Mielestäni tulisi ehdottomasti edistää liikenneyhteyksien kehittämistä niin, ettei minkään alueen saavutettavuutta heikennetä esimerkiksi uusilla raidelinjauksilla.

Hyviä viimeaikaisia esimerkkejä Lahden seudun huippuosaamisesta ovat muun muassa Kempowerin menestys sähköautojen latauslaitemarkkinoilla, mahdollinen Fazerin uusi makeistehdas sekä Polttimon investointi uuteen mallastamoon. Näissä kaikissa osaaminen, paikalliset hyvät olosuhteet sekä sijainti ovat olleet menestyksen taustalla. Unelmista on tehty totta.