Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Porvarillinen sivistysseura ry (Teresa Rautapään tukiyhdistys)

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Tietosuojavastaava
Eveliina Rautala
eve.rautala@gmail.com
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojasi käsittelee ensisijaisesti Teresa Rautapää, Porvarillinen sivistysseura ry sekä Teresa Rautapään vaalikampanjoiden aktiivitoimijat. Lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä verkkosivujen ylläpitoon osallistuvat henkilöt.

Henkilötietoja käytämme Teresa Rautapään sekä Porvarillinen sivistysseura ry:n viestintään sekä kampanjointi- ja markkinointitarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Osallistumishalukkuus vaalityöhön
  • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään enintään siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi niiden käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Näistä evästeistä välttämättömäksi luokitellut evästeet tallentuvat selaimellesi verkkosivuston perustoimivuuden kannalta ja takaavat sivuston perustoiminnon ja suojausominaisuudet. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä muun muassa analytiikkaa ja markkinointia varten. Nämä evästetiedot voidaan tallentaa myös kolmannen osapuolen palvelimelle. Voit estää evästeiden käytön ja poistaa evästeet selaimesi käytöstä, mutta silloin sivusto ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Sivustolla käytetään Google Analytics- seurantatyökalua. Voit lukea Google Analyticsin yksityisyyskäytännöistä täältä. Mikäli haluat estää Google Analyticsin seurannan, voit tehdä sen täältä. Voit hallita eri mainostajien sinusta tallentamia evästeitä täältä

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.