Unelmoin elinvoimaisesta kotiseudusta

Hämeen, erityisesti Päijät-Hämeen ja Lahden seudun, ongelmana ovat jo pitkään olleet liian matala koulutustaso sekä korkeat työttömyysluvut. Koulutustason nosto ja erityisesti koulutetun työvoiman pysyminen alueella ovat avain menestykseen tulevaisuudessa. Tässä auttavat merkittävästi esimerkiksi LUT-yliopiston panostukset Lahden kampukseen sekä jo alkaneet ja alkavat kandidaatti- ja maisteritason ohjelmat Lahdessa. Olisi hienoa saada Lahdessa koulunsa käyvät myös pysymään valmistumisensa jälkeen seudulla ja sitä kautta edesauttamaan elinvoiman kasvattamisessa. Katso videoni, ennen kuin jatkat lukemista.

Yksi olennainen osa Lahden tulevaisuudenmenestystarinaa on sijainti. Lahti on riittävän lähellä pääkaupunkiseutua, jotta täältä on mahdollista käydä jopa päivittäin siellä töissä. Onkin pidettävä tarkasti huolta siitä, että Lahden saavutettavuus ei heikkene tulevaisuudessa. Kaukoliikennejunien kulku oikorataa pitkin mahdollistaa paremman saavutettavuuden verrattuna tilanteeseen, jossa olisimme vain lähijunaliikenteen varassa. Mielestäni tulisi ehdottomasti edistää liikenneyhteyksien kehittämistä niin, ettei minkään alueen saavutettavuutta heikennetä esimerkiksi uusilla raidelinjauksilla.

Hyviä viimeaikaisia esimerkkejä Lahden seudun huippuosaamisesta ovat muun muassa Kempowerin menestys sähköautojen latauslaitemarkkinoilla, mahdollinen Fazerin uusi makeistehdas sekä Polttimon investointi uuteen mallastamoon. Näissä kaikissa osaaminen, paikalliset hyvät olosuhteet sekä sijainti ovat olleet menestyksen taustalla. Unelmista on tehty totta.

Lue lisää neittisivuiltani ja seuraa minua Facebookissa ja Instagramissa.