Unelmoin kestävästä kansantaloudesta

Kansantalouden haasteet ovat moninaisia, ja yksittäistä lääkettä ongelmiin ei ole. Yhtäältä ikääntyminen ja samalla vaatimukset palveluiden parantamisesta ovat pidemmän päälle mahdoton yhtälö, jos ei samalla mietitä, miten palveluita voidaan tuottaa uusilla tavoilla. Toisaalta työllisyysasteen nostamisesta puhuttaessa tulee mahdollistaa työpaikkojen riittävä syntyminen yksityiselle sektorille – erityisesti korkean teknologian ja osaamisen pariin.

Nykyinen hallitus on surkeasti epäonnistunut valtion menojen priorisoimisessa. Tuntuu, että jokainen pienikin ongelma on ratkaistu niin, että kaikki osapuolet ovat saaneet haluamansa avoimesta sekkivihkosta.

Suomi on velkaantuneempi kuin koskaan. Lainaa on nostettu kestämättömän paljon. Yhteiskunnan vastuutaakkaa on kasvatettu. Tästä toimintatavasta on päästävä eroon seuraavalla hallituskaudella. Menoja on kyettävä priorisoimaan.

Suomen on panostettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen – ja sitä kautta luotava entistä paremmat edellytykset korkean osaamisen työpaikkojen syntyyn.

Kun mietitään, mitä menoja on mahdollista karsia, on tutkittava kriittisesti niitä tehtäviä, joita valtio määrää kunnille. Sen lisäksi on löydettävä uusia tapoja tuottaa enemmän palveluita samalla rahalla. Muun muassa potilaskäyntien määrä per lääkäri on laskenut viimeisen 20 vuoden aikana merkittävästi yhteiskunnan digitalisoitumisesta huolimatta. Palveluiden toteuttamiseen on varmasti tapoja, joilla veronmaksajat saavat samoilla verorahoilla entistä enemmän.

Suomalaisia ei voida verottaa näännyksiin. Jokaisella on oltava mahdollisuus unelmointiin – ja rahaa unelmien toteuttamiseen.

Lue lisää nettivisuiltani ja seuraa minua Facebookissa ja Instagramissa.