Painetun oppimateriaalin käyttäminen Lahden lukioiden opetuksessa

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja toisen asteen maksuttomuus ovat tuoneet merkittäviä uusia velvoitteita opetuksen järjestäjille. 1.8.2021 otettiin myös käyttöön uusi lukion opetussuunnitelma, jossa muun muassa korostuu hyvinvointiosaaminen ja toisaalta yksilöllisen tuen merkitys.

Hyvinvointiin ja yksilöllisiin oppimisstrategioihin ja -tarpeisiin voidaan vaikuttaa oppimateriaalivalinnoilla. Toisen asteen maksuttomuuden myötä Lahden lukioissa on kuitenkin päätetty käyttää vain digitaalisia oppimateriaaleja. Perinteinen painettu kirja on unohdettu, vaikka se on jossain tapauksissa digimateriaalia hyödyllisempi oppimisen väline. Lahden kaupungissa on tällä hetkellä mahdollista suorittaa lukio koskematta koulutuksen aikana lainkaan fyysiseen kirjaan.

Fyysisen kirjan hyödyt ovat digimateriaaliin verraten toisenlaiset. Esimerkiksi keskittyminen lukemiseen helpottuu lukukokemuksen fyysisyyden takia. Luettu sisältö voi jäädä paremmin mieleen tai opittava kokonaisuus voi hahmottua selkeämmin. Fyysinen kirja kehittää myös tunnetaitoja: on totta, että painetusta kirjasta luettu voidaan kokea voimakkaammin.

Opetussuunnitelmaa pystytään toteuttamaan vain digimateriaalia käyttämällä. On silti tärkeää tarjota erilaisille oppijoille monipuolisia oppimisen välineitä ja opettajille mahdollisuus vaikuttaa niihin.

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän, että kaupunki selvittää: