Perheiden tukiverkostot eivät maksa mitään

Kuntavaalien kuumia keskustelunaiheita riittää. Lahdessa monet keskustelut kulminoituvat päihteisiin ja keskusta-alueen katukuvaan. Kun lasittunut katse kohtaa kuntapäättäjän Trion nurkilla, voidaan yksiselitteisesti todeta ongelman olevan jo liian pitkällä. Ongelmat kuitenkin syntyvät jo kauan ennen kuin ne päätyvät kadulle asti kaikkien nähtäväksi. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu.

Yhä nuoremmat kokeilevat, käyttävät, päihtyvät ja koukuttuvat huumeista. Nuorten päihdetyötä on tehostettava. Sopii arvailla syitä, mitkä ovat johtaneet nuoren polulle, jossa huumeilla on sijansa. Syitä on varmasti yhtä monta erilaista kuin on taustojakin. Keskusteluissa usein unohtuu, että aivan tavallisista perheistä ja hyvistä taustoista tulevat nuoret kohtaavat houkutuksia, koska nuorena rajoja testataan. Päihteiden vaarallisuus sumentaa rajan olemattomaksi liian nopeasti.

Päihdekeskusteluissa korostuu perheiden vastoinkäymiset, monimuotoiset ongelmat tai jopa osaamattomuus. Nuorten ongelmiin – ovatpa ne sitten päihteistä tai jostain muusta johtuvia – on esitetty nuorisotyön vahvistamista, harraste- ja terapiatakuuta. Ne olisivatkin hyviä keinoja, samoin kuin neuvoloiden ennaltaehkäisevän työn laajentaminen.

Keskuteluissa ei kuitenkaan sovi unohtaa aivan tavallisia perheitä, joilla ei ole taloudellisia haasteita tai varsinaisia ongelmia. Päihdetyöstä puhuttaessa on välttämätöntä ymmärtää, että avun tarve saattaa olla äkillinen, arvaamaton ja ilmeisten odotusten vastainen. Kaikki perheet tarvitsevat matalan kynnyksen palveluita, apua ja tukimuotoja, jotka tarvittaessa tulevat kotiin.

Perheiden ja vanhempien merkitys nuorten ongelmista puhuttaessa unohtuu. Perheet ja vanhemmat tekevät vaikuttavinta päihdetyötä – jos vain jaksavat. Tätä jaksamista tulee tukea. Vanhempien keskinäiset tukiverkostot edesauttavat kaikkia asianosaisia tehokkaasti, jopa tehokkaammin, kuin yksikään julkisin varoin säännelty tukimuoto. Tukiverkostot muodostuvat luontevasti esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan myötä tai koulujen vanhempaintoimikunnissa.

Kuntavaalien aikaan keskustellaan erilaisten palveluiden lisäämisestä ja niiden kehittämisestä. Se onkin tärkeää! Mutta arvokasta olisi kehittää olemassa olevia palveluita siten, että ne kestävällä tavalla hyödyttäisivät perheitä myös jatkossa. Kaiken kehittämistyön ei tarvitse olla kallista. Kaiken avun ei tarvitse olla tarjolla vasta sitten, kun on jo myöhäistä.

Tekstini ilmestyi myös Etelä-Suomen sanomissa 10.5. Sen voi lukea edelleen myös Etelä-Suomen sanomien verkkosivuilta.