Opettajien perustyö takaa laadukkaan opetuksen

Opettajien perustyön kolmiyhteyden muodostavat suunnittelu, opetus ja arviointi. Kun opettaja saa tehdä työnsä hyvin, opetus on laadukasta. Laadukkaan opetuksen mahdollistavat asiantuntevat kuntapäättäjät.

Kirjoitin aiheesta lukiokoulutuksen näkökulmasta, vaikka on välttämätöntä mahdollistaa laadukas opetus kaikilla kouluasteilla. Uusi Lahti -lehdessä 27.1.2021 on julkaistu mielipidetekstini “Opettajien perustyö takaa laadukkaan lukio-opetuksen”.