Maksuttomat bussit nuorille

Kimi Uosukainen kirjoittaa 3.3.2021 ilmestyneessä Uusi Lahti -lehdessä maksuttoman joukkoliikenteen puolesta. Olen Uosukaisen kanssa samaa mieltä, että Lahden on Euroopan ympäristöpääkaupunkina tuettava kestäviä liikkumisratkaisuja, joista joukkoliikenteen kehittäminen on ilmeisin.

Demareille tyypillisesti Uosukainen esittelee tekstissään vaihtoehtoja muttei konkreettisia ratkaisuja. On pulmallista miettiä toimivaa maksuttoman joukkoliikenneratkaisun kokonaisuutta haastavassa taloustilanteessa.

Tässäpä kuitenkin tekniselle ja ympäristölautakunnalle ratkaisu, joka olisi paitsi kestävä myös Lahden imagon kannalta tavoiteltava: kokeilkaamme Lahdessa maksutonta joukkoliikennettä kaikille oppivelvollisuusikäisille.

Tulevana syksynä oppivelvollisuus laajenee, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupungin kustantamien koulumatkojen määrä lisääntyy. Jos joukkoliikenne olisi kaikkien kouluikäisten lasten ja nuorten ulottuvilla, olisivat kaikki kaupunkimme nuoret asukkaat aidosti tasavertaisessa asemassa toistensa kanssa. Kun jokaisella oppivelvollisuusikäisellä olisi mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä, oppisivat he vastuullisuutta. Lisäksi asuinpaikka ei määrittelisi sitä, kuka on oikeutettu maksuttomaan koulumatkaan ja kuka ei. Tämä olisi kaupungille siedettävä kuluerä, ja kokeilusta hyötyvät olisi helppo määritellä.

Maksuttomuus helpottaisi merkittävästi myös lahtelaisperheiden arkea. Kokeilun myötä lasten ja nuorten olisi helppo päästä harrastuksiin, joihin monen lahtelaisen vanhemman vapaa-aika kuluu autoiltaessa kodin ja harrastuspaikan välillä. Kokeilun myötä vähennettäisi merkittävästi henkilöautoilusta aiheutuvia päästöjä, mikä olisi ympäristöpääkaupungilta konkreettinen toimi. Positiivista olisi myös, miten työikäinen väestö hyötyisi kokeilusta vapaa-ajan lisääntyessä.

Tekstin voi lukea myös Etelä-Suomen sanomien verkkosivuilta ”Maksuttomat bussit oppivelvollisuusikäisille”.