Elävä ja turvallinen keskusta

Päättäjien on luotava edellytyksiä sille, että Lahden keskusta-alue kehittyy määrätietoisesti mutta kaikin tavoin kestävästi. Kaupungin sydämen on oltava sykkivä, viihtyisä ja turvallinen.

Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden lopulla keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelman, ”Liisun”. Tulevan valtuustokauden päättäjien tehtävä on jatkaa hyväksytyn suunnitelman pohjalta keskustan kehittämistä. Kehittämistä toden totta tarvitaan!

Lahden keskustan elävöittämistä sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämistä. On tärkeää varmistaa keskusta-alueen elinvoima. Liisu on periaatetasolla kannatettava, mutta siitä tehdyn päätöksen perusteella unohdetaan olennainen kysymys: mikä Lahden keskustassa houkuttelee asioimaan siellä? Pelkkä kävelykeskusta ei poista tosiasiaa, että menneiden vuosikymmenten yhdyskuntasuunnittelu ajaa suurimman osan kuntalaisista käyttämään Launeen, Renkomäen ja Kariston palveluita keskustan sijaan. Tämä on ymmärrettävää, koska kaikki mainitut alueet on tavallisen lahtelaisen keskustaa helpompi saavuttaa – maksuttomasta pysäköinnistä puhumattakaan.

Kun uusia keskusta-alueen suunnitelmia tehdään, ei olennaista ole miettiä liikenneratkaisuja. Ensisijaisen tärkeää sen sijaan on pitää mielessä kysymys siitä, kummat tulevat ensin: palvelut vai asiakkaat? Jotta Lahden keskusta elpyy, se tarvitsee palveluita ja liikkeitä, joihin halutaan asioimaan ja joita ei keskustan ulkopuolisissa marketeissa ole mahdollista edes tarjota. Kun kaikki se rumuus, jota esimerkiksi Siltapuisto edustaa, saadaan korvattua kiinnostavilla yritystoiminnoilla, voidaan keskustella laajoista ja kattavista liikennesuunnitelmista. Tavallisen lahtelaisen näkökulmasta nykyiset ratkaisut ovat olleet turhan vaatimattomia ja toisaalta hankalia, esimerkiksi Aleksanterinkadun yksisuuntaisuus. Mutta eivät nämä toista ääripäätä edustavat massiiviset suunnitelmatkaan palvele sitä, joka tämän kaiken kustantaa: veronmaksajaa.

Kun Lahden keskustaan saadaan kattavammin ja laajemmin Rautatienkadun pienyritystoiminnan pöhinää, keskusta-alue ja siten koko Lahti on vahvoilla. Keskusta ei ole vahvoilla Liisulla tai ilman sitä, jos keskustan palvelutarjonnalle on nopeampi, tehokkaampi ja tavallista lahtelaista kunnioittava vaihtoehto.